Специално разработеният за нуждите на компанията ни уеб базиран софтуер позволява оптимална реализация на различни типове проекти:

  • Проучвания по телефона с цел анализ на потенциални пазари, на удовлетвореност на клиентите, разпознаваемост на марка
  • Уговаряне на бизнес срещи за търговски отдели
  • Кампании за идентифициране на потенциални корпоративни клиенти, предизвикване на първоначален интерес и уговаряне на бизнес срещи
  • Кампании за задържане на клиенти
  • Up-sales & Cross-sales – Продажби на допълнителни и нови продукти на съществуващи клиенти
  • Уведомяване на настоящи/потенциални клиенти и партньори за настъпващи и предстоящи събития
  • Прилагаме техники за писане на рекламни послания, за да се генерират запитвания от клиенти
  • Обаждания след изпратен директен мейлинг
  • Проучване нагласите и очакванията на клиента