Проспектинг

Специализирани сме в ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО на клиенти и осъществяване на срещи с тях, знаем как да предизвикаме интерес у потенциалния клиент.

Ще Ви осигурим възможността да представите вашите продукти и услуги на клиенти с проявен интерес.

Идентифицираме вашите целеви клиенти

Създаваме профил на вашия идеален целеви клиент:

 • Бранш, местоположение и други зададени критерии
 • Надеждни потенциални клиенти за вашия бизнес, които носят по-добра възвръщаемост и реагират добре на висококачествени предложения и обслужване
 • Създаване на план за действие и реализиране на мейлинг
 • Установяваме списък на критерии и цели
 • Определяме източници за контакти и управление на бази данни
Специално разработеният за нуждите на компанията ни уеб базиран софтуер позволява оптимална реализация на различни типове проекти.

 • Проучвания по телефона с цел анализ на потенциални пазари, на удовлетвореност на клиентите, разпознаваемост на марка
 • Уговаряне на бизнес срещи за търговски отдели
 • Кампании за идентифициране на потенциални корпоративни клиенти, предизвикване на първоначален интерес и уговаряне на бизнес срещи
 • Кампании за задържане на клиенти
 • Up-sales & Cross-sales – Продажби на допълнителни и нови продукти на съществуващи клиенти
 • Уведомяване на настоящи/потенциални клиенти и партньори за настъпващи и предстоящи събития
 • Прилагаме техники за писане на рекламни послания, за да се генерират запитвания от клиенти
 • Обаждания след изпратен директен мейлинг
 • Проучване нагласите и очакванията на клиента

Търговски посредник

Предоставяме ви търговец, който ще се срещне с желаният от Вас клиент и ще го запознае с вашия продукт или услуга. Неговата сила е в това да постига успешни преговори чрез провеждането на ефективни срещи.

 • Телефонни обаждания за уговаряне на срещи с целеви клиенти
 • Използване на отворени анкети, за да се събере повече информация за нагласите и очакванията на клиента
 • Осъществяване на представителни работни срещи с висши управленски кадри – при необходимост
 • Представяне пред клиента и преговори за сделка
 • Прилагане на техники и правила за водене на преговори
 • Затваряне на сделка след договаряне (win-win)
 • Изграждане на доверие, последващи взаимоотношения и фокус върху необходимата перспектива
 • Проучване на конкурентите и изтъкване на разлики, предимства и превъзходства

Последващи действия

 • Подписване на договори
 • Последващи контакти и взаимоотношения с клиента
 • Референции към други переспективни контакти

След проведена среща между Вас и потенциалния клиент, ви осигуряваме последващата грижа за клиента.
По този начин Вие ще бъдете информирани за това какво клиентът очаква от Вас и в какви срокове, доколко клиентът е склонен да продължи преговорите и необходимо ли е да се отделя допълнително време и енергия за този клиент.

Благодарение на нашия опит, който имаме в бизнес преговорите, ще Ви осигурим правилният подход, който би Ви помогнал за реализиране на вашите продажбени цели.

Цялостно маркетингово обслужване

Цялостното маркетингово обслужване и изграждането на ефективна маркетингова стратегия е процес, който започва с прецизен и задълбочен анализ и преминава през определяне на цели и разпределение на ресурси.

Можем да бъдем полезни с набор от услуги в областта на стратегическия маркетинг:

 • Професионална маркетингова консултация и насоки
 • Анализ на бизнеса, задълбочено опознаване на индустрията, конкуренцията, сравнителни отчети
 • Изготвяне на цялостни краткосрочни и дългосрочни стратегии базирани на резултати от предварителния анализ и ориентирани към зададените цели
 • Изготвяне на препоръки и подбор на канали – маркетингов микс
 • Изпълнение на кампаниите с най-съвременните маркетингови инструменти – дигитални и конвенционални
 • Измерване и отчитане на резултатите в хода на кампанията и последващ анализ

Ако все още не сте създали първата си маркетингова кампания или сте направили опит, който не е задоволил очакванията ви, обърнете се към професионалисти, любопитни да се потопят в атмосферата на вашия бизнес. Резултатите не закъсняват!

  Предпродажбени презентационни материали

  Консултация и насоки за добра структура и съдържание на представянето пред вашите потенциални клиенти.
  – Спазването на основни правила в представянето, могат да подобрят скучното информативно съдържание.

  Рекламно-информационен букмаркер – рецепти за елегантни продажби.
  Имате нещо за демонстриране или поясняване? Не говорете – покажете го по най-подходящия начин.

  Направете така, че да ви забележат, като се откроите от масата реклами в пространството.
  – Създайте карта от думи – намерете най-прекия път до вашите клиенти с правилните послания.

  Комуникирайте на езика на вашите клиенти с подходящите изразни средства за това, съчетавайки спецификите на вашите бизнес услуги с изключителното продажбено предложение.