Проспектинг
Специализирани сме в ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО на клиенти и осъществяване на срещи с тях, знаем как да предизвикаме интерес у потенциалния клиент.

Ще Ви осигурим възможността да представите вашите продукти и услуги на клиенти с проявен интерес.

Идентифицираме вашите целеви клиенти.

Създаваме профил на вашия идеален целеви клиент:

 • Бранш, местоположение и други зададени критерии
 • Надеждни потенциални клиенти за вашия бизнес, които носят по-добра възвръщаемост и реагират добре на висококачествени предложения и обслужване
 • Създаване на план за действие и реализиране на мейлинг
 • Установяваме списък на критерии и цели
 • Определяме източници за контакти и управление на бази данни
Технология
Специално разработеният за нуждите на компанията ни уеб базиран софтуер позволява оптимална реализация на различни типове проекти:

 • Проучвания по телефона с цел анализ на потенциални пазари, на удовлетвореност на клиентите, разпознаваемост на марка
 • Уговаряне на бизнес срещи за търговски отдели
 • Кампании за идентифициране на потенциални корпоративни клиенти, предизвикване на първоначален интерес и уговаряне на бизнес срещи
 • Кампании за задържане на клиенти
 • Up-sales & Cross-sales – Продажби на допълнителни и нови продукти на съществуващи клиенти
 • Уведомяване на настоящи/потенциални клиенти и партньори за настъпващи и предстоящи събития
 • Прилагаме техники за писане на рекламни послания, за да се генерират запитвания от клиенти
 • Обаждания след изпратен директен мейлинг
 • Проучване нагласите и очакванията на клиента

Търговски посредник
Предоставяме ви търговец, който ще се срещне с желаният от Вас клиент и ще го запознае с вашия продукт или услуга. Неговата сила е в това да постига успешни преговори чрез провеждането на ефективни срещи.

 • Телефонни обаждания за уговаряне на срещи с целеви клиенти
 • Използване на отворени анкети, за да се събере повече информация за нагласите и очакванията на клиента
 • Осъществяване на представителни работни срещи с висши управленски кадри – при необходимост
 • Представяне пред клиента и преговори за сделка
 • Прилагане на техники и правила за водене на преговори
 • Затваряне на сделка след договаряне (win-win)
 • Изграждане на доверие, последващи взаимоотношения и фокус върху необходимата перспектива
 • Проучване на конкурентите и изтъкване на разлики, предимства и превъзходства

Последващи действия

 • Подписване на договори
 • Последващи контакти и взаимоотношения с клиента
 • Референции към други переспективни контакти

След проведена среща между Вас и потенциалния клиент, ви осигуряваме последващата грижа за клиента.
По този начин Вие ще бъдете информирани за това какво клиентът очаква от Вас и в какви срокове, доколко клиентът е склонен да продължи преговорите и необходимо ли е да се отделя допълнително време и енергия за този клиент.

Благодарение на нашия опит, който имаме в бизнес преговорите, ще Ви осигурим правилният подход, който би Ви помогнал за реализиране на вашите продажбени цели.

  B2B маркетинг
  B2B маркетингът е основна активност и източник на конкурентно предимство за повечето компании, които извличат печалбите си предимно от B2B продажби.

  И докато тази стратегия помага на глобалните марки да печелят парите си от продажби на други организации, повечето компании все още са фокусирани предимно върху генерирането на потенциални клиенти чрез дигитален маркетинг като най-важен маркетингов канал. Проблемът с дигиталното генериране на потенциални клиенти е, че първо, то не носи конкурентно предимство и второ – не позволява цялостно управление на марката.
  B2B компаниите трябва да инвестират и да се фокусират върху корпоративната репутация и управлението на марката като предшественици на успешно генериране на потенциални клиенти.

  Въпросът е особено належащ за малките и средни предприятия, които нямат ресурсите и бюджета на глобални брандове. Но B2B маркетингът е много повече от финансова инвестиция в генериране на потенциални клиенти. Чрез идеи, стратегия, планиране, подходящи процеси, технологии и хора, всяка компания може да изгради конкурентна B2B маркетингова функция за своята дейност.

  Свържете се с нас, за да обсъдим вашата следваща B2B маркетингова стратегия и необходимите маркетингови комуникации.

  Цялостно маркетингово обслужване
  Цялостното маркетингово обслужване и изграждането на ефективна маркетингова стратегия е процес, който започва с прецизен и задълбочен анализ и преминава през определяне на цели и разпределение на ресурси.

  Можем да бъдем полезни с набор от услуги в областта на стратегическия маркетинг:

  • Професионална маркетингова консултация и насоки
  • Анализ на бизнеса, задълбочено опознаване на индустрията, конкуренцията, сравнителни отчети
  • Изготвяне на цялостни краткосрочни и дългосрочни стратегии базирани на резултати от предварителния анализ и ориентирани към зададените цели
  • Изготвяне на препоръки и подбор на канали – маркетингов микс
  • Изпълнение на кампаниите с най-съвременните маркетингови инструменти – дигитални и конвенционални
  • Измерване и отчитане на резултатите в хода на кампанията и последващ анализ

  Ако все още не сте създали първата си маркетингова кампания или сте направили опит, който не е задоволил очакванията ви, обърнете се към професионалисти, любопитни да се потопят в атмосферата на вашия бизнес. Резултатите не закъсняват!

   Чрез вътрешен маркетингов одит:

   • Получавате навременна и достоверна информация за състоянието и постигането на Вашите маркетингови цели и активности по ключови показатели;
   • Разполагате с богат анализ, доказващ направените констатации;
   • Делегирате отговорности за отстраняване на несъответствията и проследяване предприетите действия в реално време;
   • Можете да въведете система за мотивация, обвързана с постигнатите резултатите и класацията служителите и обектите;
   • Повишавате ангажираността на персонала, чрез мотивационни програми;
   • Осигурявате спазване на вътрешните стандарти и политики от всеки служител;
   • Разполагате с репорти, трендове и дашборди за анализ на резултатите;
   • Повишавате клиентското преживяване и ангажираност.

   Обхватът на одитите се определя съгласно вашите изисквания, като в общия случай включва:

   • Оценка и ревизия на маркетинговите стратегии и системи и оценка на степента, в която те се справят с изискванията на външната среда;
   • Ревизия на маркетинговите дейности, т.е. на отделните елементи от маркетинговия микс;
   • Анализ на бизнес мисия, корпоративни и маркетингови цели: яснота, измеримост като база за планиране и контрол; Съответствие на позицията на фирмата, на нейните възможности и възможностите на средата; реалистичност, яснота и съответствие на маркетинговите цели, на корпоративните цели и стратегии;
   • Маркетингова стратегия – състояние и съответствие на средата: яснота на формулировката и приемливост на стратегията; убедителност и мобилизираща сила; съобразност с икономическото състояние; адекватност на критериите за пазарно сегментиране;
   • Акуратност и външен вид и поведение на персонала; спазване на корпоративни стандарти и правила, общи впечатления на проверяващия, като може да обхваща и други елементи, в зависимост от Вашите нужди.
   Виртуално търговско представителство
   Виртуално представяне на стоки в глобалното Интернет пространство, с което всеки производител има възможността да представи своето производство в регионален или глобален мащаб. Услугата е подходяща единствено за търговци, с пълни права за международни продажби, както и за производители, разполагащи с капацитет за производство.

   Възможността да се предлагат стоки виртуално, предоставя на производителите шанс да продават повече, без физическо присъствие на конкретни пазари.

   Ние ще създадем изключителен виртуален имидж на вашите продукти – от фото представяне до комуникация и информационни материали.

   Как ще представим вашите продукти пред глобалните купувачи?
   Успешната продажба на вашето производство зависи от това как и къде те ще бъдат представени. Нашите дългогодишни усилия в посока представяне на стоки в глобалното Интернет пространство, ни позволява да подберем най-подходящите виртуални платформи за вашите продукти. Да ги представим на най-подходящия за аудиторията език и вид, след което само да ви препращаме многобройните запитвания за покупка и интерес към вашите продукти.

   Вие трябва да разполагате с пълни права за продажба на предлаганите от вас продукти, както и да имате права над името-марката, с която ги представяте.

   Имайте предвид, че е изключително важно да уточните реалистичен капацитет на производство, както и производствени срокове, в случай че продуктите се произвеждат само по поръчка.

   Вие трябва да разполагате с точна информация за срокове и цени на доставка до всяка точка на света или да имате възможност в адекватни срокове да предоставите такава информация.

   Трябва да сте запознати с изисквания по изготвяне на всички митнически документи при експорт, подготовка на застрахователни и съпътстващи стоките документи.

   Какво е важно да направите, за да продавате успешно?
   В случай, че желаете да се възползвате от нашите услуги на Виртуално представителство, е необходимо да ни предоставите качествен снимков материал на ваши продукти, както и детайлни описания към всеки, включително и точни срокове за производство. Ако не разполагате с такива, ние ще ви съдействаме да ги изготвите. Опаковката както и дизайна на вашия продукт е от ключова важност за успеха на продажбите.

   Представителни материали!
   Ние знаем, че ОПАКОВКАТА продава! Като част от нашата услуга, вие получавате безплатен дизайн на рекламни материали – опаковка, дизайн на презентация формулиране на рекламни послания, които можете да използвате
   само за целта на нашето Виртуално представителство. Осигуряваме добре обучени търговски агенти, които в детайли ще бъдат запознати с предимствата на вашите продукти предварително, за да могат успешно да създадат за вас партньорства и евентуални сделки.

   Свържете се с нас, за конкретни цени и условия, които ще бъдат изготвени персонално за Вас!

    Предпродажбени презентационни материали
    Консултация и насоки за добра структура и съдържание на представянето пред вашите потенциални клиенти.
    – Спазването на основни правила в представянето, могат да подобрят скучното информативно съдържание.

    Рекламно-информационен букмаркер – рецепти за елегантни продажби.
    Имате нещо за демонстриране или поясняване? Не говорете – покажете го по най-подходящия начин.

    Направете така, че да ви забележат, като се откроите от масата реклами в пространството.
    – Създайте карта от думи – намерете най-прекия път до вашите клиенти с правилните послания.

    Комуникирайте на езика на вашите клиенти с подходящите изразни средства за това, съчетавайки спецификите на вашите бизнес услуги с изключителното продажбено предложение.