Предпродажбени презентационни материали
Консултация и насоки за добра структура и съдържание на представянето пред вашите потенциални клиенти.
– Спазването на основни правила в представянето, могат да подобрят скучното информативно съдържание.

Рекламно-информационен букмаркер – рецепти за елегантни продажби.
Имате нещо за демонстриране или поясняване? Не говорете – покажете го по най-подходящия начин.

Направете така, че да ви забележат, като се откроите от масата реклами в пространството.
– Създайте карта от думи – намерете най-прекия път до вашите клиенти с правилните послания.

Комуникирайте на езика на вашите клиенти с подходящите изразни средства за това, съчетавайки спецификите на вашите бизнес услуги с изключителното продажбено предложение.