ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН Е БИЗНЕС ДЕН

ЗА НАС

Можем да осигурим връзката между Вас и Вашите потенциални клиенти, като предварително ги запознаваме с Вашия бизнес, мисия и визия.

КАК РАБОТИМ

Вие ни запознавате с Вашите приоритети, по отношение на продажбите и очакванията Ви от сътрудничеството с нас, за да поставим цели и срокове за осъществяване. 

КОНТАКТИ

тел. 02 / 423 42 20
моб. 0889 58 95 21
e-mail: business@businessday.bg