ПЕЧЕЛИМ ДОВЕРИЕ!

Ние сме екип от амбициозни професионалисти, които непрекъснато търсят и прилагат правилните практики в привличането на нови клиенти и развитие на продажбите за всеки един бизнес.

Можем да осигурим връзката между Вас и Вашите потенциални клиенти, като предварително ги запознаваме с Вашия бизнес, мисия и визия.

Ще представим Вашите възможности и мотивация за партньорство и бизнес развитие и ще подкрепим Вашите усилия, извеждайки на преден план предимствата на предлаганите от Вас продукти и услуги.
Ще представим пред клиента Вашата фирма с познанието, което Вие самите имате за дейността си, комбинирайки го с изпитани техники и нови похвати в сферата на преговорите и продажбите.

Направете работния ден – Бизнес Ден
Като водещ доставчик на маркетингови и продажбени услуги Business Day е ваш партньор за професионално набиране на нови клиенти и непрекъснато фокусирано развитие на съществуващите клиенти. Ние ви предоставяме гъвкав ресурс, развиващ нов потенциал за вашия бизнес и повишаващ ефективността на вашите продажби. Нашият опит варира от генериране на нови клиенти до развитие на клиентите чрез активно прилагане на кръстосани продажбени дейности до следпродажбено обслужване и подновяване на договори. По този начин, нашата работа е не само качествена, но също така се основава на експертиза и опит, далеч надхвърлящ тези на нашите конкуренти. Страстта на нашите специалисти по продажби е генерирането на лийдове и осъществяване на продажби: Можем да превърнем вашия работен ден в Бизнес Ден.

Удостоверение
Презентация на Business Day
Свидетелство за регистрация на марка
Благодарствен сертификат