• Вие ни запознавате с Вашите приоритети, по отношение на продажбите и очакванията Ви от сътрудничеството с нас
  • Представяте ни визията на Вашата компания
  • Представяте ни Вашия продукт или услуга, качествата и предимствата му пред вашите конкуренти
  • Обсъждаме заедно желаните от Вас клиенти / партньори
  • Заедно поставяме целите и сроковете за осъществяване на желаната комуникация

Възможности за осъществяване на търговски контакти:

  • Организиране и самостоятелно провеждане, или съвместно с вас на срещи и водене на преговори до сключване на сделка
  • Идентифициране на потенциални групи клиенти, както и осъществяване на контакти с техни представители, в съчетание с нашите търговски умения и подход към клиента
  • Осъществяване на кампании по проучване на потребителските поведение чрез специализиран софтуер
  • Консултиране и стратегическо планиране на рекламни активности в Интернет и други медии

За всички услуги е необходимо да се запознаем в детайли с вашата дейност и цели – продукти и услуги, които ще са предмет на обслужване и предлагане пред ваши потенциални клиенти.