Търговски посредник
Предоставяме ви търговец, който ще се срещне с желаният от Вас клиент и ще го запознае с вашия продукт или услуга. Неговата сила е в това да постига успешни преговори чрез провеждането на ефективни срещи.

  • Телефонни обаждания за уговаряне на срещи с целеви клиенти
  • Използване на отворени анкети, за да се събере повече информация за нагласите и очакванията на клиента
  • Осъществяване на представителни работни срещи с висши управленски кадри – при необходимост
  • Представяне пред клиента и преговори за сделка
  • Прилагане на техники и правила за водене на преговори
  • Затваряне на сделка след договаряне (win-win)
  • Изграждане на доверие, последващи взаимоотношения и фокус върху необходимата перспектива
  • Проучване на конкурентите и изтъкване на разлики, предимства и превъзходства