Търговски посредник
Предоставяме ви търговец, който ще се срещне с желаният от Вас клиент и ще го запознае с вашия продукт или услуга. Неговата сила е в това да постига успешни преговори чрез провеждането на ефективни срещи.

 • Телефонни обаждания за уговаряне на срещи с целеви клиенти
 • Използване на отворени анкети, за да се събере повече информация за нагласите и очакванията на клиента
 • Осъществяване на представителни работни срещи с висши управленски кадри – при необходимост
 • Представяне пред клиента и преговори за сделка
 • Прилагане на техники и правила за водене на преговори
 • Затваряне на сделка след договаряне (win-win)
 • Изграждане на доверие, последващи взаимоотношения и фокус върху необходимата перспектива
 • Проучване на конкурентите и изтъкване на разлики, предимства и превъзходства

Последващи действия

 • Подписване на договори
 • Последващи контакти и взаимоотношения с клиента
 • Референции към други переспективни контакти

След проведена среща между Вас и потенциалния клиент, ви осигуряваме последващата грижа за клиента.
По този начин Вие ще бъдете информирани за това какво клиентът очаква от Вас и в какви срокове, доколко клиентът е склонен да продължи преговорите и необходимо ли е да се отделя допълнително време и енергия за този клиент.

Благодарение на нашия опит, който имаме в бизнес преговорите, ще Ви осигурим правилният подход, който би Ви помогнал за реализиране на вашите продажбени цели.