Цялостно маркетингово обслужване
Цялостното маркетингово обслужване и изграждането на ефективна маркетингова стратегия е процес, който започва с прецизен и задълбочен анализ и преминава през определяне на цели и разпределение на ресурси.

Можем да бъдем полезни с набор от услуги в областта на стратегическия маркетинг:

  • Професионална маркетингова консултация и насоки
  • Анализ на бизнеса, задълбочено опознаване на индустрията, конкуренцията, сравнителни отчети
  • Изготвяне на цялостни краткосрочни и дългосрочни стратегии базирани на резултати от предварителния анализ и ориентирани към зададените цели
  • Изготвяне на препоръки и подбор на канали – маркетингов микс
  • Изпълнение на кампаниите с най-съвременните маркетингови инструменти – дигитални и конвенционални
  • Измерване и отчитане на резултатите в хода на кампанията и последващ анализ

Ако все още не сте създали първата си маркетингова кампания или сте направили опит, който не е задоволил очакванията ви, обърнете се към професионалисти, любопитни да се потопят в атмосферата на вашия бизнес. Резултатите не закъсняват!