Crossroads Bulgaria

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

За нас фирма Business Day вече е доказала своята ефективност в сферата на изнесените продажби. Екипът на компанията притежава опит в преговорите и продажбите, демонстрира отговорност и е отдаден на необходимостите и бизнес целите на своите клиенти.

Препоръчваме фирма Business Day както за отделни кампании, така и за дългосрочни взаимоотношения в сферата на продажбите.

С уважение:
Александър Александров
Управител, Кросроудс България ООД


Host.bg

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Ползваме консултантски услуги от Business Day в областта на маркетинга и продажбите. За фирма като Хост.бг, която предлага изключително широк спектър от услуги за крайния клиент, за малкия и среден бизнес и за големи клиенти, натрупването на адекватно за пазара и ситуацията търговско ноухау е сериозно прдизвикателство. В тази област се намесват услугите на Business Day. Смятам, че за нашата фирма е по-изгодно да възложи комуникацията с големи клиенти на партньор, който е специализиран в тази дейност.

Убеден съм, че формата на Business Day ще е успешен и компанията ще реализира успешно своите цели и проекти в бъдеще.

Сокол Соколов
Управител, Хост.бг ООД


Nuveo

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Дълго време търсех подходящ партньор за сътрудничество по проекти на Nuveo Communications. Открих го, в лицето на Business Day, когато вече вярвах, че няма такъв.

Business Day напълно отговориха на нашите високи критерии и очаквания за професионализъм, корпоративност и индивидуален подход.

Убедена съм, че Business Day може да помогне за излизането на българския бизнес от летаргията, в която е изпаднал и да го стимулира към демонстрация на проактивно поведение и завладяване на нови територии.

Десислава Кузманова,
Управител на агенция за ПР и реклама Nuveo Communications


С+С Аутоматион

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

С фирма Business Day работим от няколко години. Имахме необходимост да изнесем частично маркетинга  на интегрираната система за управление на бизнеса ПОЛИКОНТ.

ПОЛИКОНТ е система от клас ERP – пълно решение за управление на материалните, производствени, финансови и човешки ресурси на предприятието. Нейното представяне изисква специфични умения, по-точно ние така си представяхме нещата.

В сегмента конкуренцията е ожесточена, потенциалните клиенти могат да избират между много доставчици, не е лесно да бъде представен един сложен продукт с широка функционалност.

Проведохме обучение, за да ги запознаем със спецификата на нашата дейност и с продуктите, които трябваше да предлагат като наш представител.

Разпространено е мнението, че търговец и адвокат се раждат, а не са резултат на учебен процес или дългогодишна практика. Убедих се в това като наблюдавах работата на екипа
Те контактуват умело, предразполагат събеседника, успяват да усетят в разговора какво привлича вниманието му и точно там да акцентират. Притежават отлично чувство за това дали клиентът наистина проявява интерес или просто е любезен. Справят се много добре с представянето на продукта, без да навлизат в детайли. Най-важното е, че успяват да идентифицират фирми, които проявяват интерес към нашия продукт, постигат срещи и демонстрации.

За времето, през което работим заедно направихме чудесен екип, като взаимно се допълваме.

Владимир Димитров,
Управител, С+С Аутоматион ООД


ERP Agency

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

С настоящата референция изразявам своята удовлетвореност и висока оценка за професионализма и добрата работа на Бизнес Ден ЕООД, относно предпродажбените кампании, които реализирахме съвместно за Проекти на ERP Agency.

Във връзка с постигнатите резултати от съвместната ни дейност, препоръчвам Бизнес Ден ЕООД като коректен и лоялен партньор.

Бихме препоръчали Бизнес Ден ЕООД на всяка компания, която има нужда от качествена професионална маркетингова услуга и коректно отношение.

Боян Васев,
Управител: ЕРП.Агенция ЕООД