B2B маркетингът е основна активност и източник на конкурентно предимство за повечето компании, които извличат печалбите си предимно от B2B продажби.

И докато тази стратегия помага на глобалните марки да печелят парите си от продажби на други организации, повечето компании все още са фокусирани предимно върху генерирането на потенциални клиенти чрез дигитален маркетинг като най-важен маркетингов канал. Проблемът с дигиталното генериране на потенциални клиенти е, че първо, то не носи конкурентно предимство и второ – не позволява цялостно управление на марката.
B2B компаниите трябва да инвестират и да се фокусират върху корпоративната репутация и управлението на марката като предшественици на успешно генериране на потенциални клиенти.

Въпросът е особено належащ за малките и средни предприятия, които нямат ресурсите и бюджета на глобални брандове. Но B2B маркетингът е много повече от финансова инвестиция в генериране на потенциални клиенти. Чрез идеи, стратегия, планиране, подходящи процеси, технологии и хора, всяка компания може да изгради конкурентна B2B маркетингова функция за своята дейност.

Свържете се с нас, за да обсъдим вашата следваща B2B маркетингова стратегия и необходимите маркетингови комуникации.