Специализирани сме в ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО на клиенти и осъществяване на срещи с тях, знаем как да предизвикаме интерес у потенциалния клиент.

Ще Ви осигурим възможността да представите вашите продукти и услуги на клиенти с проявен интерес.

Идентифицираме вашите целеви клиенти.

Създаваме профил на вашия идеален целеви клиент:

  • Бранш, местоположение и други зададени критерии
  • Надеждни потенциални клиенти за вашия бизнес, които носят по-добра възвръщаемост и реагират добре на висококачествени предложения и обслужване
  • Създаване на план за действие и реализиране на мейлинг
  • Установяваме списък на критерии и цели
  • Определяме източници за контакти и управление на бази данни