Business Day предлага изнесени услуги в сферата на продажбите. Ние разполагаме с богат опит и експертиза в тази ключова за всеки бизнес дейност и можем да ви предложим различни възможности за развитие на Вашите продажби. Дейността ни обхваща всички процеси в тази област – от проучване и проектиране за конкретния бизнес, през осъществяването на комуникация с потенциални клиенти, до процеса на реализиране на продажбата.

Нашата мисия е да увеличим капацитета за реализиране продуктите и услугите на нашите клиенти, създавайки по този начин нови възможности пред тях и достигайки нови върхове в бизнеса.

Днес, когато успешните продажби са по-важни от всякога за компаниите – ефективността на търговските екипи и всеки допълнителен потенциал в сферата на продажбите може да изиграе ключова роля за успеха на бизнеса.

Всеки нестандартен подход за привличане на клиенти е важен, а екипът на Business Day разполага с богат опит в тази сфера и е готов да Ви предложи интелигентни и практични решения.

Предлагаме ви да възложите на специализирана компания, дейността по маркетингов предпродажбен процес и осъществяване на целеви кампании.

Предимствата от подобно решение са няколко:

  • Не се налага да назначавате за постоянно висококвалифицирани и скъпоструващи експерти за краткосрочен проект
  • Плащате по-малко, защото не се ангажирате с осигуряване на работна среда и инвестиции за ваш собствен служител
  • Получавате услугите на екип, специализирал се в различни области на маркетинга и пазарните проучвания
  • Възползвате се от натрупана експертиза и база данни