Оценка на движимо имущество – класически мебели, аксесоари, включително и произведения на изкуството

Business Day предлага широк спектър от услуги в областта на експертното оценяване на интериора, в частност – класически мебели и нестандартно оборудване и обзавеждане за дома и офиса.
Ако Ви предстои покупка, продажба на имот или се налага да обезпечите кредита си, ако имате правен или счетоводен казус, свързан с Ваш имот или друг актив, вижте всички видове оценки, които предлагаме.

Описание

Експертно оценяване на интериора – класически мебели и нестандартно оборудване и обзавеждане за дома и офиса, включително произведения на изкуството.
Оценка на класическо и нестандартно обзавеждане – мебели и аксесоари.
В общия случай, оценка на имущество се извършва за преоценка на уставния капитал на компания, или ако е необходимо за обезщетение на вредите, които са били причинени в помещенията, в резултат нa форсмажорни обстоятелства или поражения като земетресения, пожари или взлом. Много често оценката на пазарната стойност на мебелите, се налага и в случаи, при подялба на собствеността на имота. Това се дължи на факта, че цената на отделни елементи от интериорното имущество, може да бъде значителна и капитала, изразходван за неговото придобиване, също да бъде разделен.

Видове оценки на имущество
Оценка на мебелите в настоящия си вид
Както подсказва името, оценката на мебелите се извършва в състоянието, в което е в момента. Такава оценка е необходима в случай, че искате да се документира стойността на имота към днешна дата.

Оценка на мебелите в момента, предхождащ щети
Този тип мебели е ретроспективна оценка на метод за определяне на пазарната стойност на мебелите до момента причинявайки й евентуални вреди. Такава оценка се прилага в случай на необходимост от защита, преди застраховане, например.

Оценка на разходи за ремонт на мебели
При оценката на стойността за обновяването на мебели, включва възстановяване на отделните елементи, логистично-монтажни работи, свързани с операциите по възстановяване, преди протоколиране.

Документи и данни, необходими за оценката на мебели – опис и двустранни протоколи.

За да се определи правилно оценката на нестандартно оборудване и класическо обзавеждане – мебели, отличителна черта на индивидуалните й характеристики, е необходимо да се определи правилно производство, произход на материали и ценовия клас.

Списък на мебелите, за да бъдат оценени
За оценка на определен брой мебели, е необходимо да се изготви списък с вида мебели за оценка – препоръчителна долна и горна граница на цената, както и нейната балансова стойност.

Описание на дефекти, съществуващи на мебелите
Ако се установят повреди в процеса на оценка, наличието на които може да повлияят на пазарната стойност на мебелите, такива дефекти трябва да бъдат отразени в доклада от инспекцията, или в дефектен лист, придружаващи доклада.

При оценката на пазарната стойност на мебелите, оценителя трябва да посетят имота и да се документира снимков материал, който да придружава доклада.

Процедурата за оценка на мебели – Като правило, тази стъпка е най-важната, когато се оценява пазарната стойност на мебелите.

Изготвяне на договор за предоставяне на услуги – експертна оценка е стандартна и задължителна стъпка за уточняване на бизнес отношенията.

При оценката на пазарната стойност на интериора и мебелите, трябва да направи персонално визуално посещение – оглед на оценявания имот.

След проверката на мебелите и извършване на изчисления на пазарна стойност, оценителя е задължен да предостави съответен доклад на клиента.

Предаване на документите
След съставяне на документ, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, се извършва предаване на доклада, по начин и канал, удобен за двете страни.

Времето за оценката на мебели
Обикновено времето за оценка на пазарната стойност на мебелите, в зависимост от броя и вида на имота, който се оценява, не надвишава 10 работни дни, но ако е необходимо, може да се извършва и спешна оценка на стойността на мебелите – до няколко часа.

Цена на услугите по оценка на мебели
Оценката на разходите за услуги по оценяване на имущество, зависи до голяма степен от вида на интериора – в частност мебелите, техните индивидуални характеристики и броя им.

Предлагаме предварителна безплатна онлайн консултация, за да може клиентът да се запознае със същината на услугата и да прецени ползата от независим одит на мебелите, което позволява да се планира бъдещата им употреба.

Оценка на мебели в момента често се извършва, за да се определи стойността им. Пример за такава оценка – изчисляване на стойността на стари мебели, преди да се предложат за продажба на вторичен пазар.

Доста често, е необходима оценка на мебели в момента на унаследяване или дарение на части от мебели. Отделно от това, следва да се отбележи този вид одит е необходим и за оценка на щети на имущество, след взлом или други поражения, като пожар, земетресение и други.

Друг вид услуга – оценка на мебели за подялба на имуществото, която може да бъде само една от точките в комплексната оценка на общото имущество или се изпълнява като отделна процедура.

Експертите, които участват в работата по оценяване, знаем, че за да се направи оценка на мебели понякога е по-трудно, отколкото да се извърши работа по оценка на хардуер. Това се дължи на факта, че този вид процедури са доста прецизни и отнемат много време.

Важно е да се уточни, че доклада за извършване на оценка на мебелите, трябва да е съставен правилно, тъй като той определя дали не са включени в уставния капитал на компанията като амортизационни разходи. Доклад за оценка на мебелите, ако е необходимо, може да бъде предоставен за целите на данъчната служба. Тя дава възможност за отчитане на мебелите в баланса на дружеството, като амортизационни разходи. Заслужава да се отбележи, че оценка за щети и поражения на мебели и интериорни имущество, може да се наложи при закупуване на жилища и офиси, които често се продават обзаведени.

Независима оценка на мебели
Експертите, които работят в нашата компания, правят посещение на място, където е обект на оценка, като спазват всички процедури, свързани с независима оценка на мебелите. Времето на оценката зависи от броя на обектите, които трябва да бъдат оценени и от спешността. Например, оценката на антични мебели ще бъдат направени по-бързо, отколкото изчисляването на амортизираната стойност на мебели в голямо предприятие.

Ако е необходимо, в доклада се посочват и разходите за ремонтни дейности, ако се налагат бъдещи такива.

За да се направи независима оценка на пазарната стойност на обзавеждането на клиента трябва да предостави следната информация:

Опис на цялото находящо имущество, подлежащо на оценка;
Датата на оценяване;
Произход/ производство;
Техническите параметри на имуществото;
Търговска марка ;
Размерите на отделните артикули;
Цвят и произход на материала, от който са направени;
Независима оценка на пазарната стойност на мебелите;
Както показва практиката, тази информация обикновено е достатъчна, за да се гарантира независима оценка на пазарната стойност на мебелите. И все пак, ако има нужда от допълнителни характеристики, експертът, провеждащ процедурата, ще ви уведоми допълнително.

В работата с нашата компания, можете да сте абсолютно сигурни, че ние ще ви предоставим не само качествена, но и бърза услуга, която ще оцени независимо вашето имущество, която да отговаря на всички изисквания на действащото законодателство.