БЯЛА КНИГА

Бялата книга за В2В комуникация осигурява документи и данни за правилно изпълнение на търговските и комуникационни дейности.

Предлагаме Ви я в няколко варианта:

  • В пълен обем – онлайн като наръчник във фирмената локална мрежа, с контролиран активен и пасивен достъп до него;
  • В кратък обем, като набор от лесно достъпни работни стандарти и инструкции, които са на разположение на работното място на търговеца;
  • В кратък обем, във файлов формат pdf, която се ползва от търговците при дистанционна работа Home Office.
Цена: 89,00лв.

След като разгледате и изберете оферта, може да я добавите в количката си и да ни изпратите заявка. Наш сътрудник ще се свърже с Вас за уточняване на детайлите!

Описание

БЯЛА КНИГА за В2В продажби и комуникация

Бялата книга за В2В комуникация осигурява документи и данни за правилно изпълнение на търговските и комуникационни дейности.

Предлагаме Ви я в няколко варианта:

  • В пълен обем – онлайн като наръчник във фирмената локална мрежа, с контролиран активен и пасивен достъп до него;
  • В кратък обем, като набор от лесно достъпни работни стандарти и инструкции, които са на разположение на работното място на търговеца;
  • В кратък обем, във файлов формат pdf, която се ползва от търговците при дистанционна работа Home Office.

В оригиналния си вид Бялата книга съдържа фактографични и справочни бази данни, работни инструкции, организационни процедури и указания за препоръчано и забранено поведение.
На следващ етап – по ваше задание, съдържанието на Книгата може да включи методики за проучвания и анализи на пазара.
На един още по-следващ етап съдържа и “база знания” – описания на особени казуси и прецеденти, т.е. фирмено ноу-хау за гарантиране на успеха при преговори и сделки – след индивидуални консултации.

Базите знания съдържат концентрирано фирмено знание – осмислен опит за дадена дейност. Те са справочник за самообучение и търсене на най-близък прецедент при нетривиален казус.